Witamy w Pasiece Podkarpackiej

  • Pasieka Podkarpacka- najlepsze miody z podkarpacia
  • Pszczoły
  • Ule
  • Miód
  • Pszczoły

 

Nasza pasieka znajduje się w miejscowości Ruda koło Mielca na Podkarpaciu.

Są to piękne okolice z licznymi kwitnącymi łąkami, zagajnikami oraz małymi gospodarstwami rolnymi, które często leżą odłogiem, albo są prowadzone w sposób naturalny. Stwarza to idealne warunki do rozwoju pszczelarstwa na tym terenie. Ule ulokowane są w zacisznych, czystych terenach zielonych z dala od dróg i skupisk ludzkich. Posiadamy ponad 100 uli wielkopolskich, część z nich to ule wędrowne.

Pasiekę i pozyskiwanie miodu prowadzi osobiście wieloletni doświadczony pszczelarz Jan Dereń. Hodowla pszczół, pozyskiwanie i konfekcjonowanie miodu odbywa się zgodnie z wymogami sanitarno- higienicznymi przewidzianymi dla tego typu produkcji. Pasieka objęta jest nadzorem weterynaryjnym. Bartnictwem zajmujemy się od czterech pokoleń.WELCOME TO A BEE FARM IN THE HEART OF A PICTURESQUE CARPATHIAN DISTRICT

Our bee farm is located in the village of Ruda near Mielec int the Carpathian District.

 

They are located in beautiful and picturesque surroundings with many blooming meadows, groves, small farms, glens and sleepy valleys.

 

This creates ideal conditions for the development of beekeeping in this area. Beehives are located in a quiet, clean green areas away from roads and population centers. We have over one hundred beehives, but some of them are migratory beehives.

 

Bee Farm is run by an experienced beekeeper Jan Dereń. Beekeeping, sourcing and packaging of honey takes place in accordance with the requirements of sanitary hygiene laid down for this type of production. Bee Farm is constantly a subject to veterinary supervision. We attach great importance to producing a high quality honey, and this tradition has been handed down from one generation to another for years.